Denne planen ble rullert relativt uendret for perioden 2014-2017. Forøvrig henvises til menyelementet:

 

Bestandsplan for hjort og rådyr for perioden 2018-2020.

 

Driftsplan for Nordre Straumsnes storvald. 2011 til og med 2013.

 

Følgende eiendommer omfattes av driftsplanen - alle areal er i dekar(da)

 

Jaktfelt.

Navn

Areal

Valdansvarlig

Kvisvik

Kvisvik

5325

Arild Kjærvik/

 

 

 

Alvin Søyseth

Rettighetshavere

Gnr.

Bnr.

Tellende areal

Audun Hoem

127

1, 11

1151

Tor Olav Kvisvik

127

4

153

Else Karin Kvisvik

127

6, 16

829

Ola Kvisvik

127

7

140

Arild Kjærvik

127

8

780

Ivar Terje Kvisvik

127

9

848

Gerd Henni Tasney

127

10, 12, 17

110

Ragnhild Korsrud Uset

127

5

102

Eivind Kvisvik

127

34

35

Jorun Lien

127

57

24

Odd Fløystad

127

14, 52

54

Sameie

127

 

1099

Sum

 

 

5325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaktfelt.

Navn

Areal

Valdansvarlig

Skaret

Skaret

1725

Steinar Fjærvik

 

 

 

 

Rettighetshavere

Gnr.

Bnr.

Tellende areal

Dan Inge og Steinar Fjærvik

126

1

1422

 

 

Vann

9

Per og Ragnhild Hovslien

127

3

294

Sum

 

 

1725

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaktfelt

Navn

Areal

Valdansvarlig

Fløystad

Fløystad

6565

Nils Fløystad

 

 

 

 

Rettighetshavere

Gnr.

Bnr.

Tellende areal

Arnfinn Grimstad

115

1

1218

Nils Fløystad

115

2, 6

1196

Tore Kamsvåg

116

2

711

Fløystaddalen

 

 

2914

Kamsvågsdalen

 

 

281

 

 

 

6320

Arve Fløystad

113

5

245

Sum

 

 

6565

Tilbud om å være med:

 

 

 

Torbjørn Arthur Kanestrøm

115

5

363

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaktfelt

Navn

Areal

Valdansvarlig

Slåa, Fløystad

Slåa

2102

Bjørn Magne Vatn

 

 

 

 

Rettighetshavere

Gnr.

Bnr.

Tellende areal

Martin Fløystad

115

3, 4

2102

Sum

 

 

2102

 

 

 

 

 

 

 

 

jaktfelt

Navn

Areal

Valdansvarlig

Skeidsvollen

Skeidsvollen

2808

Asbjørn Kanestrøm

 

 

 

 

Rettighetshavere

Gnr.

Bnr.

Tellende areal

Asbjørn Kanestrøm

117

3

2535

Øyvind Anders Kanestrøm

117

10

273

Sum

 

 

2808

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaktfelt

Navn

Areal

Valdansvarlig

Strømsvåg - Kanestrøm

Strømsvåg - Kanestrøm

10.023

Jakob Nørbech

 

 

 

 

Rettighetshavere

Gnr.

Bnr.

Tellende areal

Per Myklebost

116

1

1039

Britt Levine Lundin

117

1

2875

Oline Kanestrøm

117

4

1029

Ivar Jonas Nørbech

117

5, 6

1980

Jakob Nørbech

117

7

867

Nils Jørgen Strømsvåg

111

1

1001

Bjarne Dragsnes

111

4

633

Dordi Boksasp

117

11

125

Einar Myren

117

2

171

Tordis/Nils Viken

117

4

303

Sum

 

 

10023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaktfelt

Navn

Areal

Valdansvarlig

Hals

Hals

2255

Tore Hals

 

 

 

 

Rettighetshavere

Gnr.

Bnr.

Tellende areal

Ola Hals

118

1

556

Jan Tormod Mørkedal

118

2

388

Tore Hals

118

3

449

Artur Inge Rosvoll Hals

 

 

 

Ingrid Merete Hals

 

 

 

Marta M. Hals Mo

 

 

 

Sameie

 

 

147

Else Marie Vikan

119

2

625

Sum

 

 

2165

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaktfelt

Navn

Areal

Valdansvarlig

Rakstang

Rakstang

4628

Jostein Rakstang

 

 

 

 

Rettighetshavere

Gnr.

Bnr.

Tellende areal

Jostein Rakstang

119

1, 7

1945

Ole M. Rakstang

119

4, 6

848

Per Andreas Selbekk

119

3

114

Sameie

119

1, 4

1245

Sameie

119

1, 4

266

Sameie

119

2, 4

210

Sum

 

 

4628

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaktfelt

Navn

Areal

Valdansvarlig

Lie - Magnhildberget

Lie - Magnhildberget

3877

Ole Georg Rakstang

 

 

 

 

Rettighetshavere

Gnr.

Bnr.

Tellende areal

Eldbjørg Ingeborg Li Storøy

120

1

342

Ole Georg Rakstang

120

2,3

1853

Yngve Eide

120

4

25

Jarl Egil Mørkedal

122

1

1314

Oddlaug Nerland

121

1

343

Jan Edvin Silseth

 

 

 

Steinar Sigmund Nerland

 

 

 

Kari Leirflaten Nerland

 

 

 

Sum

 

 

3877

Feil areal på 120/2 fordi store deler er felles mark, hvor bnr. 1,2,3 har

en tredjedel hver! Bnr. 3 har sannsynligvis alt for lite areal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaktfelt.

Navn

Areal

Valdansvarlig

Osen - Mørkedal

Osen - Mørkedal

4799

Terje Rakstang

 

 

 

 

Rettighetshavere

Gnr.

Bnr.

Tellende areal

Einar Kjærvik

124

2

552

Tordis Lindås

125

3

791

Per Tore Mørk

125

2

682

Svanhild Helene Finnvik

124

1

1724

Jan Mørkedal

124

4

861

Eva Mørkedal og Tor Inge Mørkedal

124

5

189

sum

 

 

4799

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaktfelt

Navn

Areal

Valdansvarlig

Årsund

Årsund

3684

Edvin Kanestrøm

 

 

 

 

Rettighetshavere

Gnr.

Bnr.

Tellende areal

Per Aarsund

125

1

3684

Sum

 

 

3684

 

 

 

 

 

 

 

 

Tellende hjorteviltareal for valdet:

 

 

47701

 

 

 

 

 

Planperioden settes til 3 år og gjelder jaktårene 2011 til og med 2013.

 

BESTANDSPLAN HJORT

 

Målsetting.

Følgende hovedmål settes i perioden:

1.         Forvalte hjorteviltet på en bærekraftig måte samtidig med at beiteskadene på skog og innmark holdes på et akseptabelt nivå.

2.         Gjennom avskytning sørge for at stammen har en naturlig fordeling på alder og kjønn.

3.         Forvaltningen skal sørge for at vinterbeiteområda over tid ikke blir ytterligere redusert men at verdien av disse blir styrket.

4.         Samarbeidet skal ikke legge hindringer i veien for de jaktfeltene, enkeltgrunneierne eller grupper av grunneiere som ønsker å utvikle utmarksnæring på sine eiendommer.

 

Delmål:

1.         Områdene Skeidsvollen, Kanestraum/Strømsvåg og Kvisvik har høy tetthet i hjortebestanden og bør redusere dyretall noe.

Områdene Fløystad Rakstang, Hals, Mørkedal, Osen, Årsund og Skaret har en bestand i noenlunde riktig tetthet og ønsker å opprettholde dagens tetthet.

 

2.      Ved å fokusere på: små dyr og skrapdyrregler, redusere dyretallet noe og sørge for at det blir noen flere bukker med høy alder, forvalte bestanden på en slik måte at gjennomsnittsvektene økes.

 

 

Planforutsetninger og bestandsdata.

 

Statistikk tildeling og felling siste 10 år.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vald

Område

Areal

 

Tildelinger                   

 

 

 

Felte hanndyr          

 

Felte hunndyr   

 

Totalt felt

 

 

 

 

   Fri

Hann

Hunn

Kalv

Total

 

Kalv

Yngr.

Eldr.

Sum

Kalv

Yngr.

Eldr.

Sum

49

Fløystad

8422

Ola N. Fløystad

5

2

 

5

12

 

 

1

 

1

2

 

 

2

2

4

50

Strømsvåg-Kanestrøm

9349

Jakob Nørbech

5

4

 

5

14

 

 

3

3

 

6

1

 

5

6

12

51

Skeidsvoll

2808

Asbjørn Kanestrøm

3

1

 

3

7

 

 

2

 

2

4

1

 

2

3

7

52

Hals

2629

Tore Hals

2

1

 

2

5

 

 

1

 

1

2

1

2

 

3

5

53

Rakstang

4632

Jostein Rakstang

3

2

 

4

9

 

 

2

2

 

4

2

1

1

4

8

55

Li

3608

Ole Georg Rakstang

3

 

 

3

6

 

 

1

2

 

3

 

 

 

0

3

56

Osen - Mørkedal

4945

Olav O. Eikrem

 

2

 

2

4

 

 

 

 

 

0

 

 

 

0

0

57

Årsund

3684

Edvin Kanestrøm

 

2

 

1

3

 

 

 

 

1

1

 

 

 

0

1

58

Skaret

1725

Dan Inge Fjærvik

1

1

 

1

3

 

 

 

 

1

1

 

 

 

0

1

59

Kvisvik

5781

Knut J. Kvisvik

5

2

 

5

13

 

 

2

2

2

6

1

1

4

6

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUM OMRÅDE

28

18

0

32

79

 

 

12

10

8

30

8

4

14

26

56

2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vald

Område

Areal

 

Tildelinger                   

 

 

 

Felte hanndyr          

 

Felte hunndyr   

 

Totalt felt

 

 

 

 

   Fri

Hann

Hunn

Kalv

Total

 

Kalv

Yngr.

Eldr.

Sum

Kalv

Yngr.

Eldr.

Sum

49

Fløystad

8422

Ola N. Fløystad

 

2

6

6

14

 

 

1

 

1

2

 

1

2

3

5

50

Strømsvåg-Kanestrøm

9349

Jacob Nørbech

 

2

6

7

15

 

 

2

 

1

3

3

2

4

9

12

51

Skeidsvoll

2808

Asbjørn Kanestrøm

 

1

3

3

7

 

 

 

 

1

1

3

 

3

6

7

52

Hals

2629

Tore Hals

 

 

2

2

4

 

 

1

 

 

1

1

1

1

3

4

53

Rakstang

4632

Jostein Rakstang

 

1

3

3

7

 

 

2

 

1

3

 

 

2

2

5

55

Li

3608

Ole Georg Rakstang

 

 

3

3

6

 

 

 

 

 

0

 

 

 

0

0

56

Osen - Mørkedal

4945

Olav O. Eikrem

 

1

1

2

4

 

 

 

 

 

0

 

 

 

0

0

57

Årsund

3684

Edvin Kanestrøm

 

1

1

1

3

 

 

1

 

1

2

 

 

1

1

3

58

Skaret

1725

Dan Inge Fjærvik

 

 

1

1

2

 

 

1

 

 

1

 

 

1

1

2

59

Kvisvik

5781

Knut J. Kvisvik

 

2

6

6

14

 

 

 

2

 

2

3

2

3

8

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUM OMRÅDE

0

10

33

36

79

 

 

8

2

5

15

10

6

17

33

48

2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vald

Område

Areal

 

Tildelinger                   

 

 

 

Felte hanndyr          

 

Felte hunndyr  

 

Totalt felt

 

 

 

 

   Fri

Hann

Hunn

Kalv

Total

 

Kalv

Yngr.

Eldr.

Sum

Kalv

Yngr.

Eldr.

Sum

49

Fløystad

8422

Ola N. Fløystad

 

2

5

5

12

 

 

1

 

 

1

 

1

 

1

2

50

Strømsvåg-Kanestrøm

9349

Jacob Nørbech

 

2

5

5

12

 

 

3

1

1

5

3

 

4

7

12

51

Skeidsvoll

2808

Asbjørn Kanestrøm

 

1

3

3

7

 

 

1

 

1

2

2

1

2

5

7

52

Hals

2629

Tore Hals

 

1

1

1

3

 

 

1

1

 

2

 

 

1

1

3

53

Rakstang

4632

Jostein Rakstang

 

1

2

3

6

 

 

2

 

1

3

 

 

2

2

5

55

Li

3608

Ole Georg Rakstang

 

1

2

2

5

 

 

 

 

1

1

 

 

1

1

2

56

Osen - Mørkedal

4945

Olav O. Eikrem

 

1

1

2

4

 

 

 

 

 

0

 

 

 

0

0

57

Årsund

3684

Edvin Kanestrøm

 

1

1

1

3

 

 

 

1

 

1

1

 

1

2

3

58

Skaret

1725

Dan Inge Fjærvik

 

1

 

1

2

 

 

 

 

 

0

 

 

 

0

0

59

Kvisvik

5781

Knut J. Kvisvik

 

2

6

6

14

 

 

2

 

2

4

1

3

2

6

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUM OMRÅDE

0

14

27

30

71

 

 

10

4

6

20

8

5

14

27

47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004

 

 

 

Tildelinger                   

 

 

 

Felte hanndyr          

 

Felte hunndyr  

 

Totalt felt

Nytt valdnr.

Navn

Areal

Valdansvarlig

   Fri

Hann

Hunn

Kalv

Total

 

Kalv

Yngr.

Eldr.

Sum

Kalv

Yngr.

Eldr.

Sum

9

Fløystad

8778

Ola N. Fløystad

 

3

4

5

12

 

 

1

0

1

2

1

0

2

3

5

10

Strømsvåg - Kanestrøm

9349

Jacob Nørbech

 

3

4

5

12

 

 

3

1

1

5

2

1

3

6

12

11

Skeidsvollen

2808

Asbjørn Kanestrøm

 

1

3

3

7

 

 

1

0

1

2

2

0

3

5

6

12

Hals

2629

Tore Hals

 

 

1

2

3

 

 

0

0

0

0

0

1

0

1

0

13

Rakstang

4632

Jostein Rakstang

 

1

2

3

6

 

 

1

0

1

2

0

0

2

2

4

14

Lie - Magnhildberget

3608

Ole Georg Rakstang

 

1

2

2

5

 

 

0

0

1

1

0

0

0

0

2

15

Osen - Mørkedal

4945

Olav O. Eikrem

 

1

1

2

4

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Årsund

3684

Edvin Kanestrøm

 

 

1

2

3

 

 

0

0

0

0

1

0

1

2

1

17

Skaret

1725

Dan Inge Fjærvik

 

 

1

1

2

 

 

0

0

0

0

1

0

1

2

1

18

Kvisvik

5781

Knut J. Kvisvik

 

3

5

6

14

 

 

3

3

0

6

3

2

3

8

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUM OMRÅDE

0

13

25

33

71

 

 

9

4

5

18

10

4

15

29

46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

 

 

 

Tildelinger                   

 

 

 

Felte hanndyr          

 

Felte hunndyr  

 

Totalt felt

Nytt valdnr.

Navn

Areal

Valdansvarlig

   Fri

Hann

Hunn

Kalv

Total

 

Kalv

Yngr.

Eldr.

Sum

Kalv

Yngr.

Eldr.

Sum

9

Fløystad

8778

Ola N. Fløystad

 

2

3

4

9

 

 

3

1

0

4

1

1

2

4

8

10

Strømsvåg - Kanestrøm

9349

Jacob Nørbech

 

3

4

5

12

 

 

2

2

1

5

3

1

3

7

12

11

Skeidsvollen

2808

Asbjørn Kanestrøm

 

1

3

3

7

 

 

1

0

1

2

2

0

3

5

7

12

Hals

2629

Tore Hals

 

1

0

1

2

 

 

1

0

0

1

0

0

0

0

1

13

Rakstang

4632

Jostein Rakstang

 

1

2

2

5

 

 

0

0

0

0

2

0

2

4

4

14

Lie - Magnhildberget

3608

Ole Georg Rakstang

 

1

1

2

4

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Osen - Mørkedal

4945

Olav O. Eikrem

 

1

1

2

4

 

 

0

0

1

1

0

0

0

0

1

16

Årsund

3684

Edvin Kanestrøm

 

1

0

2

3

 

 

1

0

1

2

1

0

0

1

3

17

Skaret

1725

Steinar Fjærvik

 

1

1

1

3

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Kvisvik

5781

Knut J. Kvisvik

 

3

5

6

14

 

 

1

0

3

4

1

0

5

6

10

 

 

 

SUM OMRÅDE

0

15

20

28

63

 

 

9

3

7

19

10

2

15

27

46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006

 

 

 

Tildelinger                   

 

 

 

Fellinger

 

 

 

 

 

Nytt valdnr.

Navn

Areal

Valdansvarlig

E.Bukk

Spissbukk

E.kolle

U.kolle

Kalv

Total

E.Bukk

Spissbukk

E.kolle

U.kolle

Kalv

Total

 

 

9

Fløystad

8778

Nils Fløystad

2

1

2

1

3

9

 

1

1

3

1

1

7

 

 

 

10

Strømsvåg - Kanestrøm

9349

Jakob Nørbech

3

2

3

2

4

14

 

1

4

1

3

3

12

 

 

 

11

Skeidsvollen

2808

Asbjørn Kanestrøm

2

1

2

1

2

8

 

2

1

2

1

2

8

 

 

 

12

Hals

2629

Tore Hals

1

1

0

1

1

4

 

1

1

1

0

1

4

 

 

 

13

Rakstang

4628

Jostein Rakstang

1

1

2

1

2

7

 

1

0

1

2

2

6

 

 

 

14

Lie - Magnhildberget