Tilgjengelige ettersøkshunder.

De ulike jaktfeltene og jegrene er selv ansvarlig for å ha skriftlig avtale med godkjent ettersøksekvipasje og storvaldet har ingen avtale med slikre. 

Tilgang til godkjent ettersøkshund er viktig når uhellet er ute. Selv om en har godkjent avtale om ettersøkshund kan det inntreffe situasjoner der disse ikke er tilgjengelig, feks at de deltar i annet ettersøk eller er bortreist.

Vi legger her ut kontaktinformasjon til personer med godkjent ettersøkshund som kan stille opp innen storvaldet dersom de har anledning .  Det er frivillig å stå på denne listen, og det utløser ingen plikt til å stille opp.

Eventuell betaling/kompensasjon for ettersøksoppdrag avtales mellom jegrene og den aktuele ettersøksekvipasjen. Styret i storvalde anmoder de som får behov for å bruke personer på denne listen uansett annen betalig dekker kjøregodgjørelse.


Tilgjengelige ettersøksekvipasjer:Sverre Meisingseth

Hund : Mira. Tysk Jaktterrier.

Annet:
Kan stille opp rimelig med forutsetning at han har tid / er i området.

Kontaktinformasjon
MOB :  94823252


Jørn Terje Lien

Hund: Pondus.  Dachs

Annet:
Har videregående kurs i ettersøk.
Kan stille opp rimelig med forutsetning at han har tid / er i området.

Kontaktinformasjon
MOB: 90941125