Velkommen til hjemmesiden vår

De tidligere hjortevaldene fra Fløystad/Kanestrøm til Årsund/Kvisvik - tilsammen 11 jaktfelt slo seg i 2006 sammen til ett storvald. Hensikten med dette var å få en bedre ressursutnytting og å sikre bestanden av hjortevilt for fremtiden. Hjortestammen som storvaldet forvalter er av de større i Norge, der en årlig feller ca. 100 hjortedyr på et areal på ca. 48.000 dekar.
Denne hjemmesiden er i første rekke et internt oppdateringsverktøy, men jegere og andre interesserte utenfor valdet er hjertelig velkommen til å følge med på siden og gi oss tilbakemelding.

Beskjeder og meldinger ut over fellingsrapporter sendes e-postadresse : storvaldet@gmail.com

 

 

Oppsummering av jaktsesongen 2016

 

Det er felt 74 hjorter -  ca. 67% av kvoten. Av dette utgjorde voksen bukk ca 15%, spissbukk knappe 14%, voksen kolle 24%, ungkolle 19% og kalver 28%.Gjennomsnittsvekten var for voksen bukk 79 kg, spissbukk 44 kg, voksen kolle 57 kg, ungkolle 43 kg og kalver 23 kg.

Detaljer fremgår av tabellen under:

Bukk Pinnbukk Kolle Ungkolle Hankalv Hokalv  
123 60 57 43 34 21  
48 54 57 43 25 25  
58 42 53 41 14 27  
72 51 60 40 22 28  
82 48 84 51 20 22  
115 47 46 48 15 18  
100 53 64 49 10 29  
70 44 65 39 28 25  
60 39 56 45   24  
66   58 37   44  
76 52 47 47   24  
    72 49   26  
    74 36   30  
    67 39      
    49        
    48        
    62        
    52        
870 438 1019 607 140 343 Sum kilo
11 10 18 14 8 13 Antall felt