Rådyr:

Det tildeles i utgangspunktet 1 rådyr pr 400 da.

Hvis et jaktfelt skyter full rådyrkvoten, vil feltet kunne få tildelt flere dyr ved å søke styret i storvaldet.

Ved felling av rådyr, skal det rapporteres inn på samme måte som hjort og elg.