Rapportering fortløpende:

Rapportering av skutte dyr skal skje i løpet av samme dag som dyret er skutt og gjøres på en av følgende måter:

-          På hjemmesiden: www.nordrestraumsnesstorvald.com

-         På storvaldets epostadresse: storvaldet@gmail.com

Varsling på SMS er avviklet - all rapportering skal skje på nettsiden eller mail-

Rapporter som skal sendes inn etter jakta.

Innen 5 dager etter at jakta er ferdig skal følgende skjema sendes inn til leder:

-          Sett hjort og sett elg skjema

-          Fellingsskjema med slaktevekter

-          Kopi av ettersøksavtale

Verdt å merke seg:

-          Skadeskyting og feilskyting skal meldes til leder av storvald snarest, og senest innen utgangen av den dagen skadeskytingen skjedde.

-          Alle jaktfelt plikter å ordne seg med ettersøksavtale.