Fløystad:

Felt 3 rådyrbukker 10.08.18. meldt av Nils Fløystad

Bo Lundin:

Felt rådyrbukk 02.09.18 - 18 kg, meldt av Johannes Mørkedal

Martin Fløystad:

Feldt rådyrbukk 20.09.2018 - 16 kg, meldt av Bjørn Magne Vatn

Kvisvik

Feldt rådyr 19.11.18, 14 kg, meldt av Karl Ivar V. Kvisvik