Forvaltningsplan for hele kommunen

Trykk på lenken under og du kommer direkte inn på den kommunale forvaltningsplan for hjortevilt for perioden 2009-2012:

http://www.tingvoll.kommune.no/kunde/filer/FORVALTNINGSPLAN%20Hjortevilt%20i%20Tingvoll.pdf