Evt. felling av merkede hjorter skal straks meldes til Jakob Nørbech. Ellers viser vi til hjortemerkingsprosjektets hjemmeside www.hjortmerk.no der du kan følge hjortenes bevegelser.