Kvote for elgjakta 2018

Alle jaktfelt kan jakte på denne kvoten fra første jaktdag.         

( NB!   jakttid: 25. september – 23.desember på elg)

 

Jaktfelt som skyter elg, betaler inn kr 40 pr kg til storvaldet. Storvaldet betaler ut til jaktfeltlederne etter

areal, som selv ordner opp evt videre fordeling internt til jaktrettighetshavere/grunneiere.

Styret diskuterte litt denne saken, og mener her at utbytte av denne fellingsavgiften må grunneier og

evt. den som leier jakta bli enig om hvordan skal fordeles, på samme måte som de må bli enige om

fordeling av kjøtt og osv. Hvis grunneieren har leid bort jakta og ikke skal ha noe utbytte av jakta

så mener styret det er naturlig at denne innbetalte fellingsavgiften for elg tilfaller den som leier jaktretten.

 

Det tildeles 1 eldre okse, 1 okse 1,5år, 1 eldre ku, 1 fjordsku 1,5år og 1 kalv. NB! Det er viktig at leder

i Storvaldet varsles raskt(med en gang dyret er påskutt) i og med at alle jakter på samme kvote! Hode av skutt

elg skal oppbevares i 3 døgn. Skutt elg skal veies og kontrolleres av 2 styremedlemmer.