Mindre hjort, late jegere eller for fint vær?

10. nov, 2011

Under: "Nyheter fra storvaldet" konstateres det at det bare er felt 4 hjorter siste måned. Dette er et dramatisk lavt tall, og spørsmålet må reises om dette skyldes:

  1. det fine og varme været med relativt godt med "hjorteføde" ute i skogen, med den konsekvens at hjorten holder seg skjult inne i skogen ?
  2. at vi har etablert en jaktkultur med hovedsakelig posteringsjakt på ekre-kanten og at det dårlige uttaket så langt skyldes at vi ikke beveger oss inn i terenget, men sitter og venter på at hjorten skal komme til oss ?
  3. at det simpelthen er blitt mindre hjort ?

Jeg tror at resultatet så langt skyldes flere faktorer. Vær og mattilgang er kanskje viktigst, men at vi driver mindre drivjakt og beveger oss mindre i terrenget enn tidligere, er nok også medvirkende. Sen nedhenting av sau fra sommerbeite spiller nok også en rolle i enkelte jaktfelt.

Fint om jeg fikk noen tilbakemeldinger fra dere på hvordan dere oppfatterjaktsesongen og resultatet så langt.