Kolle avlivet i Sandvikslia

Dette er et bilde av en 1 1/2-års kolle som ble avlivet 10.10.2009 ved skoggrensen i Sandvikslia.  Kolla kom haltende mot post og ble felt. Venstre framfot var skutt av med det resultatet at hele venstre bog var full av verk og det luktet råttent av hele dyret.  Hvem som har skamskutt kolla og hvor det er skjedd har vi ingen formening om, og ikke er det grunn for å spekulere i det heller.

Det er ikke rapportert om skadeskyting eller ettersøk etter hjort fra vårt storvald som umiddelbart kan knyttes til dette dyret. Likevel legger vi ut dette bildet til skrekk og advarsel for hva som kan skje om en ikke utøver tilstrekkelig forsiktighet under jakt.

Denne kollen var svært avmagret, venstre frambog var full av verk, det samme var større deler av venstre side til dyret . Lymfeknutene som skal være på størrelse med ein drue, var på dette dyret på størrelse med en pære.  Dyret kunne ikke benyttes som mat, og er kassert i sin helhet. At man taper penger i kjøttverdi er likevel ingenting i forhold til den lidelsen et skamskutt dyr er påført.

Skuddet som er avfyrt mot denne kollen er dødelig, det tar bare 2-3-4--5 uker før dyret dør av skadene........

Betent fot etter stygg skamskyting