oppdatert 02.01.2019

 

 

Her finner du logg over meldte fellinger etter den dato dyret er felt. 

Ved innrapportering oppgis jaktfelt, dato, alder, kjønn,  anslått eller reell vekt på det/de felte dyr i nummerert rekkefølge samt namn på den som rapportere.  

Ved innrapportering er det viktig at man nummerer de felte dyrene, dette for å unngå feil ved rapportering eller registrering.

Eksempel på ein fellingsrapport: 
11.11. Grimstraum jaktfelt, dyr nr 13, en voksen kolle, anslått vekt 63 kg.
MVH Per Spelmann.
  

Fellingslogg 2018

  


Fløystad

02.09.18 Feldt dyr nr 1, kolle 1,5 år - 45 kg, meldt av Nils Fløystad'

02.09.18 Feldt dyr nr 2, Spissbukk, - 48 kg, meldt av Nils Fløystad

13.09.18 Feldt dyr nr 3, kolle 2,5 år, - 51 kg, meldt av Nils Fløystad

Dyr nr. 4 mangler

13.10.18 Feldt dyr nr 5, bukk + 2,5 år, - 59 kg, meldt av Nils Fløystad

21.11.18 Feldt dyr nr 6, hokalv - 30 kg , meldt av Bjørn Magne Vatn

16.12.18 Feldt dyr nr 7, hokalv - 30 kg, (i stedet for spissbukk) meldt av Bjørn Magne Vatn

17.12.18 Feldt dyr nr 8, kolle +2,5 år - 52 kg, meldt av Bjørn Magne Vatn

19.12.18 feldt dyr nr 9: bukk 1.5 år - vekt 38 kg, (føres på kvote for +2,5 år) meldt av Bjørn Magne Vatn 


 Bo Lundin/Kanestraum

 02.09.18 Feldt dyr nr 1, kolle 1,5 år - 42 kg, meldt av Johannes Mørkedaj

 02.09.18 Feldt dyr nr 2, hannkalv - 23 kg, meldt av Johannes Mørkedal

 02.09.18 Feldt dyr nr 3, kolle 2,5 år - 51 kg, meldt av Johannes Mørkedal

 24.09.18 Feldt dyr nr 4, kolle 1,5 år - 50 kg, meldt av Johannes Mørkedal

 07.10.18 Feldt dyr nr 5, bukk 2,5 år - 93 kg, meldt av Johannes Mørkedaj

 06.11.18 Feldt dyr nr 6, hunnkalv - 26 kg, meldt av Johannes Mørkedal

 


 Kanestraum/Straumsvåg

08.09.18 feldt dyr nr 1: kolle 2,5 år - vekt 58 kg, meldt av Jakob Nørbech

09.09.18 feldt dyr nr 2: hannkalv - vekt 20 kg, meldt av Jakob Nørbech 

23.09.18 feldt dyr nr 3: bukk 1,5 år - vekt 51 kg, meldt av Jakob Nørbech

30.09.18 feldt dyr nr 4: hannkalv - vekt 23 kg, meldt av Jakob Nørbech 

02.10.18 feldt dyr nr 5: hokalv - vekt 22 kg, meldt av Jakob Nørbech 

xx.10.18 feldt dyr nr 6: kolle +2,5 år - vekt 65 kg, meldt av Nils Jørgen Strømsvåg 

02.11.18 feldt dyr nr 7: kolle +2,5 år - vekt 50 kg, meldt av Nils Jørgen Strømsvåg 

0911.18 feldt dyr nr 8: bukk +2,5 år - vekt 71 kg, meldt av Nils Jørgen Strømsvåg

09.11.18 feldt dyr nr 9: kolle +1,5 år - vekt 40 kg, meldt av Nils Jørgen Strømsvåg

09.11.18 feldt dyr nr 10: kolle +2,5 år - vekt 52 kg, meldt av Nils Jørgen Strømsvåg

18.11.18 feldt dyr nr 11: kolle +2,5 år - vekt 59 kg, meldt av Nils Jørgen Strømsvåg

23.11.18 feldt dyr nr 12: hokalv 26 kg - vekt 26 kg meldt av Jakob Nørbech

22.12.18 feldt dyr nr 13: hankalv 26 kg - vekt 28 kg meldt av Jakob Nørbech


 Skeidsvollen 

 01.09.18 Feldt dyr 1, hannkalv, 25 kg, meldt av Einar Sunde

03.09.18 Feldt dyr 2, kolle 1,5 år, 36 kg, meldt av Einar Sunde

18.10.18 feldt dyr nr 3: kolle +2,5 år - vekt 60 kg, meldt av Lars Lauten 

18.10.18 feldt dyr nr 4: kolle +1,5 år - vekt 46 kg, meldt av Lars Lauten

19.10.18 feldt dyr nr 5: bukk +2,5 år - vekt 90 kg, meldt av Andre Sunde

10.11.18 feldt dyr nr 6: hokalv - vekt 17,5 kg, meldt av Andre Sunde

11.11.18 feldt dyr nr 7: bukk +2,5 år - vekt 108 kg, meldt av Andre Sunde

16.12.18 feldt dyr nr 8: hokalv - vekt 17 kg, meldt av Andre Sunde

16.12.18 feldt dyr nr 9: kolle 1,5 år - vekt 45 kg, meldt av Andre Sunde


 

 Hals 
 
01.09.18 Feldt dyr nr 1, kolle 1,5 år - 43 kg, meldt av Johannes Mørkedal
01.09.18 Feldt dyr nr 2, hannkalv - 23 kg, meldt av Johannes Mørkedal
05.09.18 Feldt dyr nr 3, kolle 2,5 år - 52 kg, meldt av Johannes Mørkedal

09.09.18 Feldt dyr nr 4, bukk 1,5 år - 48 kg, meldt av Johannes Mørkedaj

03.10.18 Feldt dyr nr 5, bukk 2,5 - 114 kg, meldt av Johannes Mørkedal

20.10.18 Feldt dyr nr 6, hannkalv - 25 kg, meldt av Johannes Mørkedal

25.11.18 Feldt dyr nr 7, bukk 1,5 år - 46 kg, (tilleggsdyr) meldt av Johannes Mørkedal

 Rakstang     

01.09.18 Feldt dyr nr 1, hannkalv - 21 kg, meldt av Johannes Mørkedal

01.09.18 Feldt dyr nr 2, kolle 2,5 år - 51 kg, meldt av Johannes Mørkedal

01.09.18 Feldt dyr nr 3, kolle 1,5 år - 40 kg, meldt av Johannes Mørkedal

05.09.18 Feldt dyr nr 4, bukk 1,5 år - 44 kg, meldt av Johannes Mørkedal

28.10.18 Feldt dyr nr 5, bukk 2,5 år - 75 kg, meldt av Johannes Mørkedaj

29.10.18 Feldt dyr nr 6, kolle 1,5 år - 42 kg, meldt av Johannes Mørkedal

03.11.18 Feldt dyr nr 7, bukk 1,5 år - 50 kg, meldt av Johannes Mørkedal

04.11.18 Feldt dyr nr. 8, hannkalv - 31 kg, meldt av Johannes Mørkedal

24.11.18 Feldt dyr nr. 9, bukk +2,5 år - 53 kg, (skrapdyr) meldt av Johannes Mørkedal


Lie /Magnhildberget

 01.09.18 Feldt dyr nr 1, kolle 2,5 år - 57 kg, meldt av Svein Kvalvåg

03.09.18 Feldt dyr nr 2, bukk 2,5 år - 79 kg, meldt av Svein Kvalvåg

18.11.18 Feldt dyr nr 3, kolle + 2,5 år - 50 kg, meldt av Svein Kvalvåg

 


Osen / Mørkedal

 

 


Årsund

 


Skaret  

 

 


Kvisvik 

01.09.18 feldt dyr nr 1: hannkalv 19 kg, (skrapdyr?) meldt av Karl Ivar V. Kvisvik

01.09.18 feldt dyr nr 2: kolle +2,5 år, vekt 65 kg, meldt av Karl Ivar V. Kvisvik

01.09.18 feldt dyr nr 3: spissbukk 1,5 år, vekt 47 kg, meldt av Karl Ivar V. Kvisvik

03.09.18 feldt dyr nr 4: spissbukk 1,5 år, vekt 48 kg, meldt av Karl Ivar V. Kvisvik

03.09.18 feldt dyr nr 5: hokalv, vekt 20 kg, meldt av Karl Ivar V. Kvisvik

03.09.18 feldt dyr nr 6: kolle 2,5 år, vekt 65 kg, meldt av Karl Ivar V. Kvisvik

10.09.18 feldt dyr nr 7: kolle 1,5 år - vekt 37 kg, meldt av Karl Ivar V. Kvisvik

14.09.18 feldt dyr nr 8: hannkalv - vekt 20 kg, meldt av Karl Ivar V. Kvisvik

21.10.18 feldt dyr nr 9: bukk +2,5 år - vekt 68 kg, meldt av Karl Ivar V. Kvisvik

21.10.18 feldt dyr nr 10: kolle 1,5 år - vekt 42 kg, meldt av Karl Ivar V. Kvisvik

30.10.18 feldt dyr nr 11: bukk 1,5 år - vekt 43 kg, meldt av Karl Ivar V. Kvisvik

02.11.18 feldt dyr nr 12: kolle +2,5 år - vekt 60 kg, meldt av Karl Ivar V. Kvisvik

04.11.18 feldt dyr nr 13: kolle +2,5 år - vekt 55 kg, meldt av Karl Ivar V. Kvisvik

04.11.18 feldt dyr nr 14: hann(?)kalv - vekt 25 kg, meldt av Karl Ivar V. Kvisvik

20.11.18 feldt dyr nr 15: hokalv - vekt 26 kg, meldt av Karl Ivar V. Kvisvik

13.12.18 felt dyr nr 16,  kolle +2,5 år - vekt 52 kg, meldt av Karl Ivar V. Kvisvik                                                          

 Martin Fløystad/Fløystad
 
03.09.18 feldt dyr nr 1: hokalv - vekt 17 kg, meldt av Bjørn Magne Vatn
01.11.18 feldt dyr nr 2: bukk +2.5 år - vekt 54 kg, meldt av Bjørn Magne Vatn 
03.11.18 feldt dyr nr 3: kolle +2.5 år - vekt 56 kg, meldt av Bjørn Magne Vatn 
17.12.18 feldt dyr nr 4: hokalv - vekt ikke oppgitt, meldt av Bjørn Magne Vatn