Feltregistrering av flått og hjortelusflue på hjortevilt:

 

Dette skjemaet kan brukes som et supplement eller i stedet for registrering på nettsiden www.flattogflue.no. Skjemaet kan leveres til den i jaktlaget/valdellregionen/kommunen som tar ansvar for registrering, eller det kan sendes direkte til Veterinærinstituttet, Seksjon for vilthelse, Pb. 750 Sentrum, 0106 Oslo.

Undersøk dyret ved å kikke på øret, i nakkeragget, på mulen, under bøgene (i “armhulene”), nederst på beina og i lysken/speilet. Det er ikke meningen at du skal detaljundersøke dyret, men bare gi en grov vurdering av antallet flått og hjortelusfluer. For å kunne se hjortelusfluer i nakkeragget må man imidlertid “bla” litt i pelsen med hendene. Flåtten trives best på ørene, rundt mulen, under bøgene, nederst på beina og i lysken. Hjortelusflua trives best i nakkeragget, under bøgene og ilysken. For å kunne stedfeste registreringen er det viktig at man oppgir enten et eller flere stedsnavn som er mulig å finne på kart, sammen med kommunenavn, eller at man bruker kartkoordinater. Eksempel på stedsnavn: “I myrkanten 200 m øst for Haugevann ved Birkeland i Birkenes kommune”.

 

Registrert av: ………………………………………………………… Tlf………………….

 

Jeg samtykker i at navnet mitt skal være synlig på registreringspunktet:

 

Ja          Nei.                Signatur:…………………………………………

 

 

 

Art:

Rådyr

 

Elg

 

Hjort

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjønn:

Hann

 

Hunn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alder:

Kalv

 

Åring

 

Voksen

 

 

Skutt dato:…...................... Kartkoordinater (UTM grid):………………………………………

 

Stedsnavn (nøyaktig) :…………………………………………………………………………..

 

Ev. merking:……………………………………………………………………………………..

 

 

Flått

Ingen

 

       Hjortelusflue

Ingen

 

 

Få (1-20)

 

 

Få (1-20)

 

 

En del(20-100)

 

 

En del(20-100)

 

 

Mange(Mer enn 100)

 

 

Mange(Mer enn 100)

 

 

 

Www.flattogflue.no er et samarbeidsprosjekt mellom Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt, Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet. Formålet er å kartlegge utbredelsen til flått og hjortelusflue og finne hvilke faktorer som bestemmer hvor og i hvilke mengder parasittene finnes. Det langsiktige målet er å finne virkemidler til å effektivt kunne bekjempe flåtten og hjortelusflua. Se www.flattogflue.no for mer informasjon.