Pressisering av skrapdyrreglene

Følgende vektgrenser (slaktevekt) gjelder for skrapdyr:

Kalv: 20 kg

(Trekkes ikke på jaktfeltets kvote, jaktfeltet tildeles ny kalv av ekstrakvote som valdet holder tilbake)

I perioden 10. sept -10. oktober er skrapdyrgrensa på kalv 17.kg.

 

1 ½ års kolle: 43 kg

(kan trekkes som kalv i kvoten og jaktfeltet kan felle ny kvige.)

 

Spissbukk: 45 kg

(kan trekkes som kalv i kvoten og jaktfeltet kan felle ny spissbukk).

 

Kolle + 2,5 år: 53 kg

(kan regnes som 1,5 års kolle på jaktfeltets kvote)

 

Bukk + 2,5 år: 60 kg

( kan regnes som spissbukk på jaktfeltets kvote)

 

Alle dyr tatt som skrapdyr på kvoten må rapporteres med riktig alder ved innrapportering etter jakta..